mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół Zawodowych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Oleśnicy
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2019/2020 znajduje się pod adresem: https://zspolesnica.mobidziennik.pl/2019